Rodzaje umowy o pracę

Z powodu braku trzeciej drogi

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 5 października 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Mam wrażenie, że niektóre podstawowe rozwiązania w prawie pracy są niedobre i w dodatku kompletnie zaniedbane. Nie mówię o jakichkolwiek zagadnieniach, ale tych podstawowych. Co więcej, zaniedbane są w sposób, powiedziałbym, systemowy. To znaczy – nikt się nimi nie przejmuje, choć wszyscy wiedzą, że są bardzo ważne.

O kontrakcie menedżerskim napisano sporo książek i doktoratów. Niemniej jednak mam głębokie przekonanie, że jest to rozwiązanie praktyki prawnej,[...]

Członkowie zarządu – między skalą a linią

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 3 sierpnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

To, że jakiś stan prawny utrzymuje się przez wiele lat oraz to, że do niego przywykliśmy, nie oznacza wcale, że ten stan jest w porządku. Przeciwnie, czasem jest tak, że pewien zgoła bezsensowny stan prawny uważamy za uzasadniony tylko z tej przyczyny, że długo się utrzymuje. Taką sytuację można nazwać stanem samospełniającego się bezsensu.

Z punktu widzenia biznesu, jego rozwoju i efektywności członkowie zarządu nie są zwykłymi pracownikami. Członkowie zarządu[...]

Quo vadis, ustawodawco: czy zrównując zleceniobiorców z pracownikami, chcemy zalegali zować quasi-etat...

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

Komentarz Dominiki Latawiec – Chara dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Objęcie płacą minimalną, prawo do zakładania związków zawodowych, szczelniejsze oskładkowanie kontraktów – to tylko przykładowe zmiany dotyczące zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. Powodują one, że powoli zacierają się różnice między zatrudnieniem na umowę o pracę i cywilnoprawną. Jakie będą skutki tych zmian? Zdaniem części ekspertów może to wyeliminować kontrakty cywilnoprawne, a[...]

Umowa pracownicza w nowszej wersji

Komentarz Dominiki Latawiec-Chara dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 lutego 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Za cztery dni zacznie obowiązywać nowy wzór umowy o pracę. Choć nie jest wiążący, warto się go trzymać.

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w części określającej nowy wzór umowy o pracę. W tym kontekście warto ustalić, czy jest to nowa regulacja oraz jakie skutki dla pracowników i pracodawców będzie miało zawieranie umów o pracę niezgodnych ze wzorem zawartym w tym rozporządzeniu.[...]

Cienka linia między etatem a zleceniem

Tym, co pozwala scharakteryzować stosunek pracy i odróżnić go od tego powstałego na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.

Poza wydawaniem wiążących poleceń składa się na to wyznaczanie przez pracodawcę czasu i miejsca wykonywania pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 roku (II PK 153/14).

Więcej na ten temat w komentarzu dr Joanny Ostojskiej dla "Rzeczpospolitej" z dnia 16 lipca 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).[...]

Umowy terminowe z ustawy antykryzysowej

23 września Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym odpowiedział na pytanie prawne, przedstawione we wniosku Pierwszego Prezesa Sądu, dotyczące umów terminowych zawartych na okres 24 miesięcy na podstawie przepisów ustawy antykryzysowej. Obecnie już ustawa antykryzysowa, a właściwie ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, nie obowiązuje, obowiązywała w okresie od sierpnia 2009 roku do grudnia 2011 roku. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dalszej skuteczności umowy o pracę po przekroczeniu okresu 24 miesięcy[...]

 Do góry