Roszczenia pracownicze

Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla firm

Opracowanie Diany Kanarek, Klaudii Brzezińskiej i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 grudnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.

16 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu i przyjęciu poprawek Senatu, ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego[...]

W sądach ważniejsza semantyka czy sprawiedliwość?

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 3 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Jakiś czas temu uczestniczyłem w pewnej publicznej dyskusji na temat stosowania prawa z udziałem Tomasza Wardyńskiego, który powiedział, że w największym problemem polskich sądów jest dominacja semantycznej wykładni prawa, co jego zdaniem (interpretuję) oznacza, że orzecznictwo jest po prostu niedobre.

Gdyby te słowa wypowiedział jakiś znękany adwokat frustrat, który przegrał kolejną sprawę, ba, gdybym ten pogląd wypowiedział ja sam, to miałbym obawę, czy nie[...]

Margines rzeczywistości

W sprawie mobbingu wszystko niemal jest trochę dwuznaczne.

Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które, w sensie społecznym nie prawnym, w Polsce nie doczekało się należytej atencji. Tu trudno mieć do kogokolwiek o to indywidualnie adresowane pretensje. Istota rzeczy zawiera się w obciążeniach historycznych jak i w obecnej fazie rozwoju kapitalizmu w Polsce.

Z drugiej strony mamy liczne pozory publicznego nagłośnienia i docenienia tematu.

Paternalizm i wyzysk

Stosunki pracy w Polsce Ludowej były paternalistyczne. Z jednej strony formalnie pracownik był bardzo ważny i należało się[...]

Roszczenia za nadgodziny

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Polacy pracują jak szaleni. Można odnieść wrażenie, że pierwszy raz w historii uwierzyli w sens ciężkiej pracy. I to w dodatku tu, w Polsce. Nadliczbowy czas pracy staje się więc największym zasobem roszczeń w prawie pracy.

W bardzo wielu zawodach zatrudnieni nie rozliczają nadgodzin bez względu na to, w jakim systemie czasu pracy wykonują swoje obowiązki. Pracodawcy zwykle narzucają pewien standard rozliczania czasu pracy przy założeniu, że szef niezadowolony z wyników[...]

Świadczenie pracy zostaje priorytetem

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

Artykuł Michała Szymankiewicza w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Do zwolnienia pracownika z obowiązków w okresie wypowiedzenia, które uregulowała ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, wciąż należy podchodzić ostrożnie. Wątpliwe jest bowiem, czy jest to zmiana na korzyść podwładnego.

22 lutego 2016 r. weszła w życie szeroko komentowana nowelizacja kodeksu pracy (DzU z 2015 r., poz. 1220). Poza licznymi zmianami dotyczącymi możliwości zawierania terminowych umów o pracę uregulowała ona również powszechną dotychczas praktykę[...]

Notatki służbowe – praktyka częsta, ale nielegalna

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

Artykuł Dominiki Latawiec-Chara i Kornelii Kozioł w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 7 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Pracodawcy sporządzają je, aby w przyszłości mieć haka na pracownika. Prawne podstawy takiego działania są jednak wątpliwe. Może ono zostać uznane za obejście przepisów o karach porządkowych.

Wielu pracodawców dokumentuje zachowania swoich pracowników w formie tzw. notatek służbowych. Praktyka ta ma na celu archiwizowanie zwłaszcza negatywnych przykładów postępowań pracowników, aby w przyszłości – w razie potrzeby – móc powołać[...]

 Do góry