Rynek pracy

Raport czyli wyznanie doradcy

Felieton Michała Tomczaka dla Dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 1 września 2016 roku.

Pomimo upływu lat nadal nie mogę się nadziwić, ile fascynujących dokumentów można przeczytać w sieci. Jedyny problem na tym polega, że nie wiadomo, co można znaleźć, więc jak nie wiesz co byś chciał znaleźć, to tego nie znajdziesz. Ale – jeżeli wiesz czego szukasz, to na pewno znajdziesz coś w podobie tego, czego szukasz.

Moje poszukiwania dotyczyły kwestii, czy ktoś w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest skala działalności w prowadzonej w Polsce w oparciu o samozatrudnienie[...]

Staże do zmiany

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musi pochylić się nad regulacjami w zakresie staży absolwenckich, Rada Unii Europejskiej wydała bowiem zalecenia dotyczące ram jakości dla staży, do końca 2015 roku w polskim ustawodawstwie powinny zostać wprowadzone przepisy wdrażające wskazane zalecenia, a tym samym gwarantujące poprawę sytuacji młodych osób staże odbywających.

Motywację dla Rady UE do wydania wskazanych zaleceń stanowiły wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika, że pierwsza praca podejmowana przez młodych europejczyków znacznie odbiega jakością od[...]

Reforma potrzebna jak mało która

Dofinansowanie dla zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50+, grant na telepracę, stworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozwijanie współpracy między urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej czy agencjami pracy, premie dla najskuteczniejszych w pomaganiu bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia pracowników urzędu pracy – nie, to nie byle hasła, a realne zmiany. Rozległa reforma urzędów pracy, ale nie tylko bo także instrumentów aktywizujących bezrobotnych w inny sposób, weszła w życie.[...]

Praca cudzoziemca łatwiej dostępna

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1650). Akt ten wprowadza nowe procedury w zakresie uzyskania zezwolenia na podjęcie pracy w Polsce przez obcokrajowców. W dotychczasowym stanie prawnym to pracodawca występował o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, którego chciał zatrudnić. Po zmianach, cudzoziemiec zgodę na pobyt czasowy oraz na pracę otrzyma w zezwoleniu obejmującym oba te uprawnienia, w ramach jednej procedury. Wprowadzone zostały również dodatkowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy - [...]

Swobodny przepływ – ułatwienia

    •  Zuzanna Mielczarska
  • Komentarze

Dnia 14 kwietnia przyjęty został przez Radę Unii Europejskiej uzgodniony z Parlamentem Europejskim projekt dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Zawarte w dyrektywie rozwiązania ułatwić mają dochodzenie, obecnie już przysługujących praw mobilnym pracownikom. Państwa Wspólnoty zobowiązane zostały do zapewnienia procedur dochodzenia roszczeń przez pracowników na drodze sądowej, w sytuacji gdy ich prawa zostają w sposób nieuzasadniony ograniczone. Oprócz pracowników możliwość sądowego dochodzenia[...]

 Do góry