Ubezpieczenia

Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla firm

Opracowanie Diany Kanarek, Klaudii Brzezińskiej i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 grudnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.

16 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu i przyjęciu poprawek Senatu, ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego[...]

Nie można zadeklarować wstecz preferencyjnej podstawy składek

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 9 grudnia 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Czy wybór preferencyjnej podstawy składek trzeba jakoś szczególnie zgłosić w ZUS, czy wystarczy dokonywać wpłat w niższej wysokości?

Preferencyjne składki ZUS to przywilej, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie prowadziły takiej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz jeśli w ramach tej działalności nie wykonują pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy. Przywilej ten jest zatem skierowany[...]

Nieważny agnaż prezesa

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Całkiem sporo wyrafinowanych konstrukcji buduje się w prawie pracy wokół łącznego traktowania funkcji członka zarządu i zawartej przez niego umowy o pracę. Liczba konfiguracji jest niemal nieograniczona. Teoretycznie można te dwa stosunki prawne traktować zupełnie odrębnie. Można np. zastanawiać się nad tym, czy odwołanie z funkcji członka zarządu stanowi wystarczającą przesłankę rozwiązania umowy o pracę.[...]

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chodzi o uchwałę z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15). Dotyczyła ona kwestii obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.[...]

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 15 lipca 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

  • Tracący pracę na finiszu kariery dostaną świadczenie przedemerytalne, gdy przez sześć miesięcy będą zarejestrowani jako bezrobotni.
  • Przepisy nie wymagają bezpośredniego związku czasowego między rozwiązaniem stosunku pracy a bezrobociem.
  • Sąd Najwyższy sprzeciwił się interpretacji ZUS zachęcającej starszych ludzi do zawodowej bierności.

Nie ma wątpliwości, że osobom starszym często trudno znaleźć nową pracę, szczególnie jeżeli są w wieku, w którym po zatrudnieniu[...]

Jak rozumieć restrukturyzację

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 10 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Członek zarządu nie odpowie za zaległości składkowe spółki, gdy w odpowiednim czasie zgłosi wniosek o jej upadłość lub postępowanie naprawcze. Jednak Sąd Najwyższy nieprecyzyjnie interpretuje termin „postępowanie zapobiegające upadłości“.

Zgodnie z art. 116 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613) w zw. z art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz.[...]

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry