Ubezpieczenia

ZUS podważy zawyżoną pensję

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 15 lutego 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Organ rentowy ma prawo zweryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika, jeśli podejrzewa, że celowo je zawyżono, aby wyłudzić świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, wydając 29 listopada 2017 r. wyrok w sprawie o sygn. P 9/15. Jej przedmiotem była zgodność z Konstytucją art. 83 ust. 1 pkt 3 (w zw. z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 86 ust. 2 pkt 2) ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[...]

Każdy rok bez składek to niższe świadczenia w przyszłości

Rozmowa z Dianą Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 24 października 2017 roku (dodatek Dobra Firma).

Kiedy przedsiębiorca może wnioskować o umorzenie składek na własne ubezpieczenia?

Diana Kanarek: W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca może wnioskować o umorzenie składek na dwóch podstawach:

a)art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. [...]

Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla firm

Opracowanie Diany Kanarek, Klaudii Brzezińskiej i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 grudnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.

16 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu i przyjęciu poprawek Senatu, ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego[...]

Nie można zadeklarować wstecz preferencyjnej podstawy składek

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 9 grudnia 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Czy wybór preferencyjnej podstawy składek trzeba jakoś szczególnie zgłosić w ZUS, czy wystarczy dokonywać wpłat w niższej wysokości?

Preferencyjne składki ZUS to przywilej, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie prowadziły takiej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz jeśli w ramach tej działalności nie wykonują pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy. Przywilej ten jest zatem skierowany[...]

Nieważny agnaż prezesa

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Całkiem sporo wyrafinowanych konstrukcji buduje się w prawie pracy wokół łącznego traktowania funkcji członka zarządu i zawartej przez niego umowy o pracę. Liczba konfiguracji jest niemal nieograniczona. Teoretycznie można te dwa stosunki prawne traktować zupełnie odrębnie. Można np. zastanawiać się nad tym, czy odwołanie z funkcji członka zarządu stanowi wystarczającą przesłankę rozwiązania umowy o pracę.[...]

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chodzi o uchwałę z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15). Dotyczyła ona kwestii obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.[...]

 Do góry