Uprawnienia pracowników

Przyczyna wypowiedzenia na potrzeby sądu

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 9 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Jak wiadomo, w kapitalizmie obowiązuje domniemana, choć nigdzie nie zapisana, zasada, że pracodawca ma prawo doboru pracowników wedle swojego uznania. Nawet jeśli ktoś uważa inaczej i przywoła różnego rodzaje „ale", to ta zasada jest fundamentem kapitalizmu. Uważając inaczej, należy się zastanowić, jakiego systemu gospodarczego sobie życzymy. Nie można domagać się od przedsiębiorcy, aby płacił podatki, zatrudniał ludzi i tak naprawdę utrzymywał[...]

Ochrona godności pracowniczej narzędziem ułomnym

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 2 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że prawo pracy się usubtelnia. Nie jest to prawniczy termin, a może w ogóle to nie jest żaden termin, tylko mój własny neologizm. Mam natomiast przeświadczenie, że ten neologizm najlepiej oddaje ogólny proces zmian zachodzących w prawie pracy w okresie ostatnich 30 lat. Znaczna część przepisów, które w tym czasie pojawiły się w kodeksie pracy, wiąże się ściśle z rosnącą wrażliwością na[...]

Termin na dyscyplinarkę bywa dyskusyjny

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 10 maja 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W sporach na tle art. 52 kodeksu pracy, czyli wtedy, gdy chodzi o zwolnienie dyscyplinarne, bardzo często spory toczą się wokół dochowania terminu z § 2 tego przepisu – tj. miesięcznego terminu od powzięcia przez pracodawcę informacji uzasadniającej zwolnienie pracownika. Jest to termin raczej restryktywny, choć można odnieść wrażenie, że wywodzi się z czasów, kiedy czyn stanowiący przesłankę dyscyplinarnego zwolnienia był bardziej jednoznacznym[...]

Rezultat prowokacji nie uzasadnia zwolnienia

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 marca 2018 roku (dodatek Kadry i Płace).

„Kontrolowana łapówka” nie może co do zasady stanowić powodu dyscyplinarki. Nie oznacza to jednak, że pracownikowi, który uległ pokusie, należy się odszkodowanie za bezprawnie zwolnienie.

To sedno wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2017 r. (III PK 161/16). Potwierdza on dotychczasową, dość surową dla pracodawców, linię orzeczniczą.

Okoliczności sprawy[...]

Blokadę związku można złamać

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 lutego 2018 roku.

Dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również sam regulamin funduszu wymaga wspólnych decyzji pracodawcy i związków zawodowych (jeśli takie funkcjonują w zakładzie). Odpowiedzialność materialną za fundusz i w ogólności za zgodność z prawem korzystania z niego, ponosi jednak pracodawca. Związki zawodowe nie odpowiadają za nic.

Bezpodstawny opór[...]

Prawo nie może być pretekstem do zbierania haków na pracownika

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 12 października 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Nasz system prawny teoretycznie opiera się na jednoznacznych przepisach zawartych w kodeksach i innych ustawach, co oznacza, że zasady ogólne mają tylko uzupełniające znaczenie. Zaś zasada, żeby mogła być stosowana, też musi być zapisana w kodeksie jako przepis. Tym samym w pewnym sensie nie jest zasadą, czyli ogólną regułą funkcjonowania systemu, lecz tylko jeszcze jednym z przepisów, co najwyżej, w praktyce, o szerszym zakresie regulacji.[...]

 Do góry