Wynagrodzenie za pracę

Członkowie zarządu – między skalą a linią

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 3 sierpnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

To, że jakiś stan prawny utrzymuje się przez wiele lat oraz to, że do niego przywykliśmy, nie oznacza wcale, że ten stan jest w porządku. Przeciwnie, czasem jest tak, że pewien zgoła bezsensowny stan prawny uważamy za uzasadniony tylko z tej przyczyny, że długo się utrzymuje. Taką sytuację można nazwać stanem samospełniającego się bezsensu.

Z punktu widzenia biznesu, jego rozwoju i efektywności członkowie zarządu nie są zwykłymi pracownikami. Członkowie zarządu[...]

Potęga danych osobowych w procesie rekrutacji

Felieton Michała Tomczak dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 maja 2017 (dodatek:Praca i ZUS).

Historia wyglądała tak, że pewien młody człowiek jest wybitnie utalentowanym specjalistą z branży IT, specjalistą jakich mało. Tacy jak on nie chodzą za pracą, praca przychodzi do nich. Ów młody człowiek niekoniecznie chciał się zatrudniać na umowę na czas nieokreślony, wolał zdecydowanie krótsze, półroczne kontrakty. Zatrudniające go firmy do tej pory akceptowały takie rozwiązanie, bo zwykle zadanie, jakie dla niego miały, dawało się zrealizować w ciągu właśnie[...]

Wykazanie dyskryminacji płacowej to walka z wiatrakami

Artykuł Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 stycznia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Ustawa, w której pojawiają się artykuły oznaczone jako 183a i podobnie, i gdy taki stan utrzymuje się przez wiele lat, powinny wzbudzić w naturalny sposób niepokój każdego prawnika. Taka numeracja oznacza bowiem zwykle, że mamy do czynienia z nakładką nad nakładką do oryginalnych przepisów. Jest to pseudotechnika legislacyjna, która zwykle oznacza, że przepisy są doklejane wskutek różnych zewnętrznych okoliczności i ostatecznie trudno liczyć na to, że tak zbudowana[...]

Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla firm

Opracowanie Diany Kanarek, Klaudii Brzezińskiej i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 grudnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.

16 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu i przyjęciu poprawek Senatu, ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego[...]

Magiczne pozostawanie do dyspozycji pracodawcy

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 15 grudnia 2016 (dodatek Praca i ZUS).

W systemie prawa czasem bywa tak, że orzecznictwo kluczy wokół pewnego tematu, który nie został przesądzony pozytywnym przepisem ustawy. Orzecznictwo kluczy w taki sposób, jakby nie chciało udzielić ostatecznej odpowiedzi w miejsce ustawodawcy, który tej odpowiedzi udzielić powinien. Tak jest w przypadku czasu pracy. Kodeks pracy posługuje się tu magicznym pojęciem „pozostawania do dyspozycji pracodawcy” – jako tego czasu, który jest czasem pracy.[...]

Rada nadzorcza i prawo pracy

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 17 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

W praktyce występują liczne wątpliwości, w jaki sposób powinny być traktowane uchwały organów pracodawcy, takich jak zarząd czy rada nadzorcza. Przyjmuje się, że co do zasady nie będą miały one charakteru normatywnego, chyba że podejmowane są przez upoważniony do tego organ, w materii w której ustawa przewiduje regulację wewnątrzzakładową we właściwym trybie. Tak dopuszcza się umieszczenie część regulacji wynagrodzenia za pracę w innym akcie prawa wewnętrznego[...]

 Do góry