Prawo zatrudnienia – czyli próba wyjścia z pułapki

Pani prof. Małgorzata Gersdorf, zanim jeszcze została wybrana prezesem Sądu Najwyższego, opublikowała w 2013 roku niedużą, jak na literaturę prawniczą, książkę pod tytułem „Prawo zatrudnienia” (wyd. Lexis Nexis).

Praca opisuje prawno-socjalne skutki różnych form zatrudnienia, jakie stosowane są w polskim systemie prawnym, lecz teza pracy nie jest szczególarska, a bardzo ogólna: wskazuje ona na konieczność nowego podejścia do prawnych kwestii związanych z zatrudnieniem. Można odnieść bowiem wrażenie, że większość doktryny stała dotychczas na stanowisku, że w rzeczywistości jest tylko jedna w pełni uprawniona forma zatrudnienia a mianowicie umowa o pracę, zaś wszystkie inne mają charakter drugorzędny i poboczny.

Ale, jak na to wskazuje prof. Małgorzata Gersdorf, w rzeczywistości jest inaczej, to znaczy – ta teza w tak odważnej postaci w książce się nie pojawia, ale unosi się nad jej treścią – pracownicza, regularna forma zatrudnienia jest w gruncie rzeczy w procesie zanikania. To oznacza, że wszelkich innych form zatrudnienia, tych, których znaczenie rośnie, nie można pozostawić samym sobie. A zwłaszcza nie można pozostawić bez legislacyjnej koncepcji skutków tych form zatrudnienia w zakresie zabezpieczenia socjalnego.

Książka jest zatem mądrym głosem o sytuacji rynku pracy, którą to sytuacją określić można uczciwym słowem jako aberracyjną.

Legislacja – nie tylko polska zresztą, ale polska przede wszystkim – przez wiele lat zajmowała się tak zwanym odwracaniem nurtu rzeki, czyli budowaniem konstrukcji prawnych mających na celu poddanie wszystkich umów o zatrudnienie reżimowi umowy o pracę.

Jak wszyscy wiemy, rzeczywistość sfery zatrudnienia i tak poszła w swoją stronę, która to strona jest oczywiście przeciwna do tej, którą wyznaczał jej restryktywny i zaborczy ustawodawca.

Umowy terminowe, kontrakty, umowy o dzieło, podwójne zatrudnienie, zwycięski pochód agencji pracy tymczasowej – wszystko to świadczy o tym, że ustawodawca i tak zmuszony jest uznać rzeczywistość.

Skoro tak, to przynajmniej tak rozumianej rzeczywistości nadać trzeba cywilizowane ramy.

Temu właśnie służyć ma projekt prawa zatrudnienia, postulowany w książce prof. Małgorzaty Gersdorf.

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

 Do góry